Телевизия Шумен е обществен оператор с политематичен профил и ежедневна 18-часова програма (06-24 ч.), разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни мрежи на територията на област Шумен. Програмите и предаванията на медията могат да се видят и на интернет портала www.tvshumen.bg.